Answer sheet
Выпускной 2 – 2020

Выпускной 2 IX класс Русский язык Морфология. Понятие о частях речи. Самостоятельные части речи. Имя существительное как часть речи. Грамматические признаки. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные, не относящиеся ни к одному из родов ( сани, белила). Имена существительные общего рода. Их особенности и отличие от имён существительных, называющих людей по […]

Answer sheet
Buraxılış mövzuları 2 – 2020

Buraxılış mövzuları 2 IX sinif Azərbaycan dili Fonetika. Leksika. Sözün tərkibi. Söz yaradıcılığı: Morfologiya. Nitq hissələri. İsim. Sifət. Say İngilis dili Article. Quantifiers. Pronoun (personal, possessive, demonstrative, reflexive, reciprocal, negative, indefinite, defining). Vocabulary (5-ci sinif və 6-cı sinif unit 10 daxil olmaqla). Revision of Previous Themes (Əvvəlki mövzuların təkrarı). Listening and Reading Comprehension Rus dili […]

Answer sheet
MQT 1 imtahan mövzuları – Rus bölməsi-2020

I БЛОК IX класс Математика Натуральные числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Отношение. Пропорция. Процент. Основные понятия геометрии. Треугольники. Равномерное движение по окружности Физика Некоторые математические знания по предмету физика. Прямолинейное, равномерное и неравномерное движение. Равномерное движение по окружности. Химия Чистые вещества и смеси. Химический элемент, простые и сложные вещества. Физические и химические явления. Относительная атомная […]

Answer sheet
MQT 1 imtahan mövzuları-2020

I BLOK IX sinif Riyaziyyat Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Fizika Fizika fənni üçün  bəzi riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları Kimya Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi […]

education-1
Выпускной 1

Выпускной 1 IX класс Русский язык Фонетика и графика. Орфография. Орфоэпия. Звуки речи и буквы. Гласные и согласные. Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие (парные и непарные), шипящие согласные. Алфавит. Обозначение звуков речи на письме. Буквы, не обозначающие звуков речи. Буквы, употребляющиеся в двух функциях (е,ё,ю,я). Правописание безударных гласных (проверяемых, непроверяемых, двойных и чередующихся, беглых). […]

education-1
Buraxılış mövzuları 1

Buraxılış mövzuları 1 IX sinif Azərbaycan dili Fonetika. Səs və hərf. Sait səslər. Saitlərin deyilişi və yazılışı. Ahəng qanunu. Samit səslər. Samitlərin deyilişi və yazılışı. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffüzü. Sonu q və k ilə bitən sözlərin yazılışı və tələffüzü. . Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Vurğu. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Fonetik təhlil. Leksika. […]

evde
29 apreldə Oxu Günü 6 keçirildi

29 apreldə Oxu Günü 6 keçirildi. Koronovirus pandemiyasından dolayı  Oxu Günü bu il online formada keçirilib. İştirakçılar virtual fləşmoblar keçirib, video postlar paylaşıblar. #Gelinbirlikdeoxuyaq və #Oxugünü həştəqləri ilə sevimli kitabları sosial media istifadəçiləri ilə bölüşüblər. Bununla yanaşı Hədəf Kurslarının heyəti arasında “Oxu günü” adlı intellektual yarış keçirilib. İdeya müəllifi təhsil mühəndisi, dosent Şəmil Sadiq olan […]

Fatime
Profil şəkli dərsdə olanlar

        Şəmil Sadiq və Aytən Hüseynovanın Azərbaycan müəllimi (muellim.edu.az) qəzetində yayımlanan “Distant təhsil: üstünlüklər və çatışmazlıqlar” sorğu əsasında araşdırma məqaləsini oxuduqca, sorğunun nəticələrini gördükcə bir müəllim kimi əvvəlki dərslərim istər-istəməz gözlərimdə canlanır və müqayisəli şəkildə beyin ekranımı iki yerə bölüb izlədim, gülümsündüm, kövrəldim, qürurlandım.   Axı son üç ildə əlimizdə bayraq kimi […]

Aytən
Pandemiya dövründə distant təhsil

Pandemiya dövründə distant təhsil Üstünlükləri, çatışmazlıqları və ictimai fikir Azərbaycan Respublikasının ərazisində yeni növ koronavirus (COVID-19) pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə 2020-ci il mart ayının 3-dən bütün təhsil müəssisələrində tədris prosesi müvəqqəti dayandırılıb. Bu proses dünya ölkələrinin əksəriyyətini əhatə etdiyindən, YUNESKO təhsildə yaranan fasilələri məhdudlaşdırmaq üçün distant təhsil proqramlarından istifadəni tövsiyə edib. Bəs distant […]