82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 1 mövzuları – 2022/2023 – Rus bölməsi

Экзаменационные темы по выпускным предметам ТТО 1   IX класс   Русский язык Фонетика и графика. Орфография. Орфоэпия. Звуки речи и буквы.Гласные и согласные. Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие (парные и непарные), шипящие согласные. Алфавит. Обозначение звуков речи на письме. Буквы, не обозначающие звуков речи. Буквы, употребляющиеся в двух функциях (е,ё,ю,я). Правописание безударных гласных […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 1 mövzuları – 2022/2023 – Azərbaycan bölməsi

Buraxılış fənləri üzrə imtahan mövzuları MQT 1   IX sinif   Azərbaycan dili Fonetika. Mətn üzərində iş.   İngilis dili The Noun. Morphological Composition of Nouns. Morphological and Semantic Characteristics of Nouns. Cases of Nouns. Quantifiers   Rus dili Фонетика/ Звуки речи и буквы. Гласные и согласные. Алфавит. Правописание безударных гласных о и е. Двойная […]

1photo_2022-02-10_17-16-57
Vətən müharibəsinin müəllim şəhidi Ömərov Qoşqarın xatirəsi əbədiləşdirildi

9 fevral 2022-ci il tarixdə Hədəf kursları Nizami filialında 44 günlük Vətən müharibəsinin müəllim şəhidi Qoşqar Ömərovun xatirəsi onun barelyef-güşəsinin və adına sinif otağının açılışı ilə əbədiləşdirildi. Tədbirdə şəhidimizn atası Ömərov Səxavət, Hədəf Şirkətlər Qrupunun qurucu direktoru, f.ü.f.d. Şəmil Sadiq, Milli Məclisin 6-cı çağırış millət vəkili Vüqar İsgəndərli, Hədəf Kurslarının idarə heyəti, filial müdirləri, Qoşqar […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 5 mövzuları – 2021/2022 – Rus bölməsi

Экзаменационные темы по выпускным предметам ТТО 5 IX класс   Русский язык Повтор. Причастие. Грамматические признаки. Склонение причастий. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Образование и правописание суффиксов причастий. Причастия и отглагольные прилагательные, их разграничение. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Краткие страдательные причастия. Деепричастие. Грамматические признаки. Деепричастия […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə imtahan mövzuları MQT 5 – 2021/2022 – Azərbaycan bölməsi

Buraxılış fənləri üzrə imtahan mövzuları MQT 5   IX sinif   Azərbaycan dili Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. Əsas nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı.   İngilis dili Prepositions. Exclamatory sentence. Complex Object. Grammar Revision (əvvəlki qrammatik mövzuların təkrarı). Vocabulary (V sinif; VI sinif; VII sinif, VIII sinif, unit – 7, 8). Listening and Reading Comprehension   Rus […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 4 mövzuları – 2021/2022 – Rus bölməsi

Выпускной 4 IX класс   Русский язык Повтор. Причастие. Грамматические признаки. Склонение причастий. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Образование и правописание суффиксов причастий. Причастия и отглагольные прилагательные, их разграничение. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Краткие страдательные причастия. Деепричастие. Грамматические признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 4 mövzuları – 2021/2022 – Azərbaycan bölməsi

Buraxılış mövzuları MQT 4   IX sinif   Azərbaycan dili Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. Əsas nitq hissələri.   İngilis dili Adverb. Adjective. Tense Form I (simple tenses), sequence of simple tenses, regular/irregular verbs. Tense Form II (present/past continuous, present/past perfect). Grammar Revision (əvvəlki qrammatik mövzuların təkrarı). Vocabulary (V sinif; VI sinif; VII sinif, unit – […]

MQT 3 mövzuları – 2021 – Rus bölməsi

I БЛОК IX класс Математика Натуральные числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Отношения. Процент. Пропорция. Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Разложение многочлена на множители. Рациональные дроби. Квадратные корни. Основные понятия геометрии. Треугольники. Окружность. Четырёхугольники. Многоугольники Физика Прямолинейное равномерное и равнопеременное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Сила трения. […]

MQT 3 mövzuları – 2021 – Azərbaycan bölməsi

I BLOK IX sinif Riyaziyyat Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə. Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar Fizika Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın […]

11-ci “Fənlərin Dostluğu Olimpiadası” keçirilmişdir

05 dekabr 2021-ci il tarixində 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününə həsr edilmiş “Fənlərin Dostluğu Olimpiadası” keçirilmişdir. 2010-cu ildə Hədəf Nəşrləri tərəfindən təsis edilən və bu il XI buraxılışı düzənlənən “Fənlərin Dostluğu Olimpiadası” layihəsinin  məqsədi  fənlərarası əlaqəni möhkəmləndirmək, fənlərin bir-biri ilə bağlılığını şagirdlərə aşılamaq və bu inteqrasiyanın köməyindən istifadə edərək xüsusi istedada malik olan şagirdləri […]