82758892
Bloklar üzrə MQT 2 mövzuları – 2022/2023 – Azərbaycan bölməsi

I BLOK IX sinif Riyaziyyat Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Tənasüb. Nisbət. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çoxluq. Dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar Fizika Fizikadan qəbul imtahanı üçün minimum riyazi biliklər. Mexaniki hərəkətin təsviri. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin nisbiliyi. Dövretmə periodu. Dövretmə tezliyi. […]

82758892
Bloklar üzrə MQT 2 mövzuları – 2022/2023 – Rus bölməsi

I БЛОК IX класс Математика Натуральные числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Процент. Пропорция. Отношение. Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Разложение многочлена на множители. Основные понятия геометрии. Треугольники. Окружность. Четырёхугольники и многоугольники. Физика Минимальные математические навыки для вступительных экзаменов по физике. Представление механического движения. Прямолинейное равномерное движение. Прямолинейное равноускоренное движение. Средняя скорость. Относительность движения. Период обращения. […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 2 mövzuları – 2022/2023 – Azərbaycan bölməsi

Buraxılış fənləri üzrə imtahan mövzuları MQT 2   VIII sinif   Azərbaycan dili Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. Ümumi və xüsusi isimlər. İsmin mənsubiyyət kateqoriyasi. Mətn üzərində iş.   İngilis dili The Noun. Morphological composition of nouns. Morphological and semantic characteristics of nouns. Cases of Nouns. Quantifiers. Articles. Vocabulary of V grade ( all units). Listening/reading […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 2 mövzuları – 2022/2023 – Rus bölməsi

Экзаменационные темы по выпускным предметам ТТО 2   VIII класс   Русский язык Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Понятие о словосочетании. Состав и строение словосочетаний. Отграничение словосочетаний от похожих по форме на словосочетания фразеологизмов, составных грамматических форм, устойчивых наименований. Способы подчинительной связи: cогласование, управление, примыкание. Особенности каждого вида связи. Группы словосочетаний по характеру главного слова. Грамматическое […]

82758892
Bloklar üzrə MQT 1 mövzuları – 2022/2023 – Rus bölməsi

I БЛОК IX класс Математика Натуральные числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Процент. Пропорция. Отношение. Основные понятия геометрии Физика Минимальные математические навыки по физике для вступительных экзаменов. Представление механического движения. Прямолинейное равномерное движение. Прямолинейное равноускоренное движение. Средняя скорость. Относительность движения. Период обращения. Частота обращения. Угловая скорость. Линейная скорость. Центростремительное ускорение. Пройденный путь, перемещение и модуль изменения […]

82758892
Bloklar üzrə MQT 1 mövzuları – 2022/2023 – Azərbaycan bölməsi

I BLOK IX sinif Riyaziyyat Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları. Fizika Fizikadan qəbul imtahanı üçün minimum riyazi biliklər. Mexaniki hərəkətin təsviri. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin nisbiliyi. Dövretmə periodu. Dövretmə tezliyi. Bucaq sürəti. Xətti sürət. Mərkəzəqaçma təcili. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə gedilən yol, yerdəyişmə […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 1 mövzuları – 2022/2023 – Rus bölməsi

Экзаменационные темы по выпускным предметам ТТО 1   IX класс   Русский язык Фонетика и графика. Орфография. Орфоэпия. Звуки речи и буквы.Гласные и согласные. Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие (парные и непарные), шипящие согласные. Алфавит. Обозначение звуков речи на письме. Буквы, не обозначающие звуков речи. Буквы, употребляющиеся в двух функциях (е,ё,ю,я). Правописание безударных гласных […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 1 mövzuları – 2022/2023 – Azərbaycan bölməsi

Buraxılış fənləri üzrə imtahan mövzuları MQT 1   IX sinif   Azərbaycan dili Fonetika. Mətn üzərində iş.   İngilis dili The Noun. Morphological Composition of Nouns. Morphological and Semantic Characteristics of Nouns. Cases of Nouns. Quantifiers   Rus dili Фонетика/ Звуки речи и буквы. Гласные и согласные. Алфавит. Правописание безударных гласных о и е. Двойная […]

1photo_2022-02-10_17-16-57
Vətən müharibəsinin müəllim şəhidi Ömərov Qoşqarın xatirəsi əbədiləşdirildi

9 fevral 2022-ci il tarixdə Hədəf kursları Nizami filialında 44 günlük Vətən müharibəsinin müəllim şəhidi Qoşqar Ömərovun xatirəsi onun barelyef-güşəsinin və adına sinif otağının açılışı ilə əbədiləşdirildi. Tədbirdə şəhidimizn atası Ömərov Səxavət, Hədəf Şirkətlər Qrupunun qurucu direktoru, f.ü.f.d. Şəmil Sadiq, Milli Məclisin 6-cı çağırış millət vəkili Vüqar İsgəndərli, Hədəf Kurslarının idarə heyəti, filial müdirləri, Qoşqar […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 5 mövzuları – 2021/2022 – Rus bölməsi

Экзаменационные темы по выпускным предметам ТТО 5 IX класс   Русский язык Повтор. Причастие. Грамматические признаки. Склонение причастий. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Образование и правописание суффиксов причастий. Причастия и отглагольные прилагательные, их разграничение. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Краткие страдательные причастия. Деепричастие. Грамматические признаки. Деепричастия […]