Сакита Годжаева/Бакиханова 13а Наш адрес
09:00 - 18:00 Рабочие часы

О нас

“Hədəf Kursları” MMC tanınmış pedaqoq f.ü.f.d Şəmil Sadıqovun təşəbbüsü ilə Vüqar Tarquliyevlə birgə təsis edilmişdir. Hədəf kursları 2008-ci il may ayının 12-də rəsmi olaraq dövlət qeydiyyatından keçmiş və həmin gündən də öz fəaliyyətinə başlamışdır.

Qısa zamanda milli təhsil brendi olaraq bir çox uğurlara imza atmışdır. Bu zaman çərçivəsində Hədəf Kursları özünün 11 filialını (Nizami, Xırdalan, Qara Qarayev, Azadlıq, Sumqayıt, Əhmədli, Əcəmi, Yasamal, Mehdiabad, Masazır, Naxçıvan) açmışdır.

Hədəf Kursları qarşısına ölkəmiz və bəşəriyyət üçün dəyər yaradan insanlar yetişdirməyi hədəf qoyur. Dəyər yarada bilmək üçün insan bilgili, bacarıqlı, yaradıcı və müəyyən davranış kodekslərinə və peşə vərdişlərinə sahib olmalıdır. Bu məqsədlə Hədəf Liseyinin şagirdləri təhsil ili ərzində müxtəlif fənlərdən nəzəri dərslər keçməklə bərabər, bilgi və bacarıqlarını müxtəlif laboratoriyalarda, atelyelerdə, təcrübə, sənət və idman məşğələlərində inteqrasiya edəcək və zənginləşdirəcəklər.

Hədəf Kursları
15

лет образовательного опыта

500+

профессиональный преподавательский состав

93%

наших выпускники получают звание студента

10 000+

печатные и видео материалы

Курсы "Hədəf"

История

Курсы «Hədəf» ООО были основаны по инициативе известного педагога, доктора философии по философии Шамиля Садига вместе с Вугаром Таргулиевым. Официальная деятельность курсов «Hədəf»  началась с 12 мая 2008-го года. За короткий промежуток времени наши курсы достигли не мало успехов, как национальный научный бренд. За этот период открылось 9 филиалов курсов «Hədəf» (Низаминский, Xырдаланский, Кара Караевский, Азадлыгский, Сумгайытский, Ахмедлинский, Аджеминский, Ясамалский, Мехтиабадский). . 

Цель и миссия

Наша главная цель, давая каждому гражданину качественную образовательную услугу, способствовать развитию общества, обучая здравомыслящих и успешных людей. Ещё одной целью является стать лидером в образовательном пространстве региона как постоянно развивающийся и улучшающийся инновационный учебный центр, в международном мире, вступить в ряд известных учебных центров

Взгляды на будущее

Всестороннее развитие учеников, совершенствование личности, воспитание в национальном духе, а так же чтобы всегда гордились став выпускниками курсов «Hədəf». 

От соучредителя

Сегодня в мире развитие науки и технологии на столько ускоренно, что иногда не только дойти до этого развития даже наблюдать за ним кажется сложным. Однако известно, что изменением всего этого является сам человек – не зависимо от религии, языка, рода человек обладает научным мышлением, логическим суждением, его богатое воображение способно опередить время. В документальных фильмах или же новостях технологии, мы при виде приземления космического зонда на Марс, при обнаружении новых функций в смартфонах, используемых нами, при перелёте сотен людей из одного конца мира в другой за несколько часов с помощью воздушных кораблей у нас возникают мысли «это создал гений», «это чудо» и даже, не зная кто создал это, благодарим их. Сегодня, сравнивая бюджеты таких компаний как Samsung, Apple, Facebook, Miscrosoft, Amazon с бюджетами большинства стран можно оценить величие экономической мощи технологии. Приглашаем сначала вас ознакомиться с историей создания этих компаний, с масштабом их сегодняшней деятельности и экономическими возможностями, а так же ознакомиться с нашими целями и стать родителем ученика курсов «Hədəf».

Директор

Шамиль Садыгов

Шамиль Садыгов